Home

GroenPlus congres - Leeftijdsvriendelijke gemeente

Actueel

Mieke Vogels politiek adviseur van GroenPlus

 

Toenemende zorgnood

Met de leeftijd neemt ook de kans toe dat men hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven  (poetsen, hulp bij aan- en uitkleden persoonlijke verzorging…). De volgende decennia zal het aantal  80+ers sterk stijgen. De overheid wijst er steeds vaker op dat ze niet op alle...

Rob Wark GroenPlus West-Vlaanderen

 

Onderzoek

Elk beleid hoort te worden ondersteund door onderzoek. Dat onderzoek moet zich op langere termijn richten dan de eerstvolgende verkiezingen. Het onderzoek moet ook onafhankelijk zijn van partijen die belang zouden kunnen hebben bij bepaalde uitkomsten.

Het project van de ouderenbehoefteonderzoeken...

Xavier Buijs Hoofd dienst omgeving en stafmedewerker ruimtelijke ordening, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Geschreven ten persoonlijken titel

 

Overheden en in het bijzonder de gemeenten zijn belangrijke investeerders, zowel als opdrachtgever voor de realisatie, renovatie of onderhoud van gebouwen als de aanleg, herinrichting en het beheer van de publieke...