Home

GroenPlus congres - Leeftijdsvriendelijke gemeente

Actueel

Rob Wark GroenPlus West-Vlaanderen

 

Onderzoek

Elk beleid hoort te worden ondersteund door onderzoek. Dat onderzoek moet zich op langere termijn richten dan de eerstvolgende verkiezingen. Het onderzoek moet ook onafhankelijk zijn van partijen die belang zouden kunnen hebben bij bepaalde uitkomsten.

Het project van de ouderenbehoefteonderzoeken...

Xavier Buijs Hoofd dienst omgeving en stafmedewerker ruimtelijke ordening, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Geschreven ten persoonlijken titel

 

Overheden en in het bijzonder de gemeenten zijn belangrijke investeerders, zowel als opdrachtgever voor de realisatie, renovatie of onderhoud van gebouwen als de aanleg, herinrichting en het beheer van de publieke...

Marc Peetermans GroenPlus Vlaams-Brabant  

De kern van mijn ideeën omtrent de zorg voor ouderen in de gemeente draait rond drie punten:

  • verbetering van de mobiliteit van senioren door het toekomstig inzetten van zelfrijdende wagens
  • het inzetten van zorgrobots voor dementerende senioren in de woonzorgcentra
  • verbetering van de medische zorg van senioren...