Home

GroenPlus congres - Leeftijdsvriendelijke gemeente

Actueel

Mieke Vogels  

Toen we toelichting kregen over het openbaar vervoer systeem van Freiburg en regio, hoorde ik alom, WAW dat is tenminste wat anders dan bij ons! Die reactie kreeg ik op de reis van GroenPlus naar de Duitse “zonnestad” in augustus 2016..

Ik ga zeker niet vertellen dat ons openbaar vervoer perfect is verre van… maar we zeggen toch zo graag dat het op niets trekt,...

Liebrecht Saelen  

Inleiding

Vaststelling: een kwart van de inwoners van een gemiddelde Vlaamse gemeente is ouder dan 60. Doordat ouderen steeds langer leven, wordt de groep steeds groter, maar ook steeds meer zorgbehoevend en vereenzaamd.
Al deze mensen zijn stemgerechtigd en kunnen hun stem laten horen.

Deze groep is echter zeer divers. Daarmee...

Jef Schauwers GroenPlus  

1) Om in de komende decennia de vergrijzingspiek op te vangen moeten we werken aan een “levensloop” geschikte stad/gemeente. Hierbij dient de focus te liggen op thuiszorg zodat ouderen langer autonoom in de vertrouwde omgeving kunnen wonen. Nog nooit waren 55 plussers, in meerderheid, zo fit als heden.

Daarom wil de meerderheid van deze mensen geen...